Välkomna till en sida om hjärtblock!

Denna sida riktar sig främst till personer med medfött hjärtblock och deras familjer.


Vår avsikt är att man här ska kunna finna information om sjukdomen medfött hjärtblock. Här finns även möjlighet att ta del av aktuella vetenskapliga artiklar och följa forskningen som sker i Sverige, vilken har sitt center på Karolinska Institutet. På denna sida finns också möjlighet att ställa frågor och hämta information om våra årliga informationsträffar.

Stort tack till alla som deltagit/deltar i våra studier om medfött hjärtblock!

 

Om medfött hjärtblock 

Medfött atrio-ventrikulärt hjärtblock (AVB) utan samtidig hjärtmissbildning, är en sällsynt sjukdom som uppträder hos ca 1/15.000-20.000 nyfödda barn. Blocket utvecklas gradvis men upptäcks som regel först då det blivit komplett (AVB III) och fostret får en långsam hjärtrytm, vanligen i den 18-24 graviditetsveckan.´De flesta som föds med ett komplett hjärtblock kommer att behöva en pacemaker.
 
Det finns ett väl känt samband mellan AVB III och vissa typer av autoantikroppar hos modern, så kallade Ro/SSA och La/SSB antikroppar. Dessa överförs liksom vanliga antikroppar till fostret via moderkakan, och kan påverka hjärtats retledningssystem så att block utvecklas. Modern har ofta en reumatisk sjukdom såsom Sjögrens syndrom eller SLE, men kan också vara utan egna sjukdomssymptom.

Hos kvinnor med Ro/SSA och La/SSB autoantikroppar finns en risk på 2% att få ett barn med AVB III, medan risken är något högre hos en kvinna som redan tidigare fött ett barn med denna sjukdom.

Hjärtblock kan även uppkomma av andra orsaker så som infektion, hjärtoperation, ärftliga faktorer eller av idag okända faktorer.

 

Nyheter:

2013-06-10 En ny avhandling inom området för medfött hjärtblock har publicerats: "Congenital heart block, a study of diagnostics, pathogenesis, prognosis and treatment" av Håkan Eliasson, Karolinska Institutet. Avhandlingen försvarades på Karolinska Institutet den 5 juni 2014. Klicka här för att läsa avhandlingen.

2013-06-10 En ny avhandling inom området för medfött hjärtblock har publicerats: "Pregnancy in Ro/SSA postive women" av Joanna Tingström, Karolinska Institutet. Avhandlingen försvarades på Karolinska Institutet den 5 juni 2013. Klicka här för att läsa avhandlingen.

2013-05-20 En ny avhandling inom området för medfött hjärtblock har publicerats: "Being born with congenital heart block - Risk factors, growth and development" av Amanda Skog, Karolinska Institutet. Avhandlingen försvarades på Karolinska Institutet den 8 maj 2013. Klicka här för att läsa avhandlingen.


« Back